logo
 • MUDr. Vladimír Mulač
  Havlíčkova 1732, 2.patro
  Beroun-Město, 266 01 Beroun
 • Telefon +420 734 421 222
 • Důležité sdělení – očkování proti rakovině v naší ordinaci!

  Vážená slečno, paní,
  dovolte mi, abych Vás informoval o velice zásadní změně v možnosti předcházení vzniku zhoubných nádorů hrdla děložního, zevních pohlavních orgánů a poševní sliznice
  · tato onemocnění představují celosvětově 2. nejčastější příčinu úmrtí žen,
  · jen v České republice je každoročně diagnostikován zhoubný nádor čípku děložního u více než 1000 žen,
  · téměř 500 žen v České republice každoročně na toto onemocnění umírá,
  · dalších více než 120 žen v České republice každoročně umírá na nádor zevních pohlavních orgánů a pochvy.

  Infekce těmito viry ve většině případů probíhá zcela bez příznaků, takže o ní postižená osoba vůbec neví.

  Poznání, že za vznik těchto nádorů jsou zodpovědné HPV viry, vedlo k intenzivní snaze vyvinout účinnou vakcínu, která by navozením tvorby protilátek v organismu očkované osoby zabránila působení virů na sliznice a tím vzniku těchto nádorů. V prosinci 2006 uvedla americká firma Merck, Sharp a Dohme na trh vakcínu proti těmto HPV virům, s názvem SILGARD. Vakcína je zaměřena proti čtyřem rizikovým typům HPV virů, z nichž 2 jsou zodpovědné za vývoj karcinomu hrdla děložního a dva působí vznik kondylomatosních (bradavičnatých) kožních změn na zevním genitálu žen i mužů. Je aplikována ve formě tří jednotlivých dávek, v rozmezí šesti měsíců. Druhá dávka dva měsíce po první dávce, třetí dávka 4 měsíce po druhé dávce.

  Protože se infekce přenáší zejména pohlavním stykem, ideální věk pro podání vakcíny je doba mezi 9. a 15. rokem věku. Výrobce doporučuje očkování do věku 26 let, ale očkovat je možno se stejným efektem i ženy starší. S ohledem na sexuální přenos infekce je vhodné i očkování u mužů, resp. chlapců.

  Doba, po níž je očkovaná osoba chráněna před infekcí, není známa. Sledování očkovaných zatím trvá teprve několik let. Z vývoje stavu odolnosti jejich organismu ale lze předpokládat ochranu v řádu několika desítek let.

  Očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Některé zdravotní pojišťovny na očkování přispívají v rámci svých preventivních programů. Doporučuji Vám proto dotázat se na Vaší zdravotní pojišťovně na aktuální stav výše příspěvku. Cena vakcíny je 3×3 500 Kč, tedy 10 500 Kč.

  V současné době je k disposici i další vakcina (název CERVARIX) s podobným základním  spektrem účinnosti a stejnou cenou. Je  ale zaměřena na rozdíl od vakciny Silgard, jen proti DVĚMA  typům HPV virů, působícím karcinom hrdla děložního a nechrání proti genitálním bradavicím, onemocnění které se jako sexuálně sdílené objevuje čím dále častěji a jeho léčba je velmi svízelná

  Protože se jedná o v lidské medicíně bezpříkladnou možnost zabránit již vzniku přednádorových stavů a dále jejich rozvoji do stadia zhoubného nádoru, jsem jako lékař přesvědčen, že by toto očkování mělo patřit do běžného očkovacího schématu každé mladé dívky.

  Očkovat se v mé ordinaci může každá dívka nebo žena i bez předchozího gynekologického vyšetření a i bez registrace v mé ordinaci. Očkování provedeme na přání i mužům. Další informace Vám sdělíme v naší ordinaci.

   

  Vaše Časté dotazy k očkování vakcinou SILGARD

  Dotaz: K čemu lze přirovnat účinnost této vakciny?
  Odpověď: Jde o prakticky stejný typ očkování, jako je tomu v vakcin proti neštovicím, tetanu, zarděnkám.

  Dotaz: Jaké jsou nežádoucí účinky?
  Odpověď: Minimální výskyt, obyčejně jen zarudnutí v místě vpichu a mírná citlivost.

  Dotaz: Má smysl se nechat očkovat, je-li mi 30 let?
  Odpověď: Samozřejmě ano, věkové rozpětí udávané výrobcem stanovuje optimální věk, tím ale není řečeno, že očkování nefunguje u žen starších. Výrobce udává, že vakcina neléčí již vzniklé přednádorové stavy. Podle názoru odborníků ale vzestup obranyschopnosti proti virům, které tyto změny působí, může mít jenom pozitivní vliv na další vývoj onemocnění.
  Neexistuje z medicinského hlediska žádná věková hranice pro aplikaci vakciny.
  Pokud se mluví o věku 26 let, jde o věk který byl jako ohraničení věkové skupiny žen zařazených do studie v rámci přípravy vakciny stanoven v zemích Jižní Ameriky, kde je sexuální chování populace zřetelně odlišné od chování populace v Evropě. V současné době/jaro 2008/ je ve stadiu dokončování sledování funkce vakciny u žen ve věku do 45 let. Aplikace vakciny ženě například 60ti leté by asi nebyla „ekonomicky“ odůvodněná, protože HPV viry k tomu, aby na čípku děložním způsobily nádorové bujení potřebují relativně dlouhý časový úsek/udává se 15 až 20 let/.

  Dotaz: Jaký má smysl očkování chlapců, resp. mužů?
  Odpověď: Muži fungují jako přenašeči virové infekce. Kromě toho tyto viry i u nich způsobují nejen nezhoubné kožní změny, ale i karcinom penisu.

  Reagovat →

Vložte komentář

You must be logged in to post a comment.