logo
 • MUDr. Vladimír Mulač
  Havlíčkova 1732, 2.patro
  Beroun-Město, 266 01 Beroun
 • Telefon +420 734 421 222
  • 09 DUB 13

  Prenatální péče

  Komplexní prenatální péče (sledování těhotných) včetně sonografie a ultrazvukového vyšetření na nejmodernějším zařízení GE LOGIQ F6.

  Plán prenatální péče:

   

  1. Potvrzení těhotenství – z moči, ev. odběr krve na těhot. hormon, UZ. Nejvhodnější čas na stanovení těhotenství je cca 2 týdny po vynechání menses – pokud nemáte obtíže (krvácení, bolesti).
  2. Vystavení těhotenského průkazu – odběr anamnézy se zaměřením na rizik. faktory, které by mohly negativně ovlivnit průběh těhotenství (vrozené vývoj. vady, základní onemocnění, užívané léky atd.), analýza moči, změření tlaku krevního, zjištění vstupní hmotnosti pacientky, kolposkopické,ev. odběr cytologického stěru, vaginální a ultrazvukové vyšetření.

   

  Tzv. těhotenskou poradnu navštěvují naše klientky 1x z měsíc, od 32.týdne po dvou týdnech a od 35.týdne 1x za týden – pokud není určeno jinak (riziková těhotenství), při potížích jakéhokoliv rázu samozřejmě kdykoliv mimo pravidelné termíny.

  Mimo pravidelné kontroly v poradně Vás čekají tato vyšetření:

   

  • 8.-10.týden – odběr krve na zjištění krevní skupiny, Rh faktoru, protilátek, HBsAg (žloutenka), HIV, BWR (syphylis), doporučeno je vyšetření na odhalení onemocnění štítné žlázy (nehrazeno ze zdrav. pojištění). Nepoznané a neléčené onemocnění štítné žlázy může negativě ovlivnit průběh těhotenství, může mít negativní vliv na psychický vývoj plodu.

   

  • 11.týden – odběr krve na screeningové vyšetření Downova syndromu (genetické vady). Krevní test: Stanovení PAPP – A, (plazmatické bílkoviny ) a volného beta-hCG ( těhotenského hormonu) možné ukazatele vroz. vývojových vad plodu.
  • UZ měření šíjového projasnění (NT), zjišťování přítomnosti nosních kůstek plodu (NB), podrobný UZ plodu, – biometrie, morfologie (ultrazvuková kontrola vývoje jednotlivých částí těla plodu a jejich rozměrů).
  • Ideální doba pro tento UZ je 12.–13. týden těhotenství.

   

  Tento tzv. „Screening I. trimestru “ provádí na naše doporučení klinika Gennet Praha (podrobné informace na www.gennet.cz)  s přesností 87%. Screening není hrazen ze zdrav. pojištění (cena vyšetření 1200 Kč) .

  Klinika Gennet provádí na přání těhotné a s naším doporučením také od 10. týdne vyšetření PRENASCAN – z jediné kapky krve lze odhalit řadu geneticky podmíněných onemocnění s velkou přesností. Podrobná informace je dostupná na webu www.gennet.cz (Cena tohoto vyšetření je v současnosti kolem 13 000 Kč)

   

  • Tripple test – jinak také T-test – odběr krve na druhé genetické vyšetření,optimálně v 16.-17. týdnu. Odběr krve se pro-vádí v Medicentru Beroun –  k vyšetření se odesílá  do Gennetu. Nejpřesnější výsledky genetických vyšetření jsou dosaženy kombinací obou  vyšetření – screeningu 1. trimestru a tripple testu.

   

  • Ultrazvukové vyšetření  v 19.- 21.t.  – podrobné ultrazvukové vyšetření – detailní porodnický UZ  plodu se zaměřením na jednotlivé orgány plodu, pohybové aktivity plodu , uložení placenty. Množství plodové  vody – provádí se na našem pracovišti, pokud není indikace k superkonziliárnímu UZ na klinickém pracovišti (např. FN Praha Motol).

   

  • 27.t. oGTT – test na těhotenskou cukrovku – odběr žilní krve nalačno a dále za 1 hodinu a za 2 hodiny po vypití 75g glukozy – provádí se v Medicentru v každém těhotenství, tedy i v případě, že v minulé graviditě bylo vyšetření nega-tivní.

   

  .          očkování Rh negativních žen – podání anti D imunoglobulinu k prevenci hemolytické nemoci novorozence                           

   

  • UZ vyš. ve III. trimestru se zaměřením na růst plodu k vyloučení zpomalení jeho růstu, velikost a lokalizaci placenty, množství plod. vody, index pulsatility – zjednodušeně průtok krve pupečníkem. Provádí se v 30.-32.týdnu těhotenství na našem pracovišti.
  • V tomto termínu budete také  odeslána na  kontrolní odběry krve, krevní obraz a event. hladiny protilátek u Rh neg. maminek.

   

  • EKG vyšetření a  praktický lékař (interní vyšetření)

   

  • 36.týden – výtěr z pochvy na mikrobiologické vyšetření k vyloučení přítomnost beta hemolytického Streptokoka.

   

  • Od 38.týdne 1x týdně CTG (kardiotokografické vyšetření, monitor), po termínu porodu 2x týdně.Přístrojové vyšetření při němž se pomocí elektrod přes stěnu břišní snímá srdeční činnost plodu a zároveň  pohyby plodu – tzv. non stress test – nezátěžový test.