logo
 • MUDr. Vladimír Mulač s.r.o.
  Havlíčkova 1732, 2.patro
  Beroun-Město, 266 01 Beroun
 • Telefon +420 734 421 222
  E-mail: info@gynekologie.com
image_08

MUDr. Vladimír Mulač

Oboru gynekologie a porodnictví se se věnuji od roku 1971, kdy jsem promoval na lékařské fakultě University Karlovy. V roce 1977 jsem absolvoval II. atestaci z oboru gynekologie porodnictví. Řadu let jsem pracoval ve funkci zástupce primaře gynekologicko porodnického oddělení.
Svoji soukromou praxi jsem otevřel v květnu roku 1993.

 

Získal jsem Licenci České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie. a porodnictví

 

Jsem členem HPV College, shromáždění odborníků ČR zabývajících se problematikou HPV infekce, otázkami prevence této infekce a vakcinací proti hp virům (očkování proti rakovině děložního čípku). HPV College je podporována paní Madeleine Albright, nedávnou ministriní zahraničních věcí USA, která se zúčastnila tiskové konference 26. listopadu 2010 na úvod činnosti tohoto odborného sdružení a vyslovila mu plnou podporu. Se zaměřením, personálním složením a cíli této organizace se můžete seznámit na webu www.hpv-college.cz a v sekci dotazů položit členům college jakýkoliv odborný dotaz.

Jsem členem těchto mezinárodních odborných společností:

 • EMAS – European Menopause And Andropause Society
 • ESC – European Society For Contraception

Dále jsem členem těchto českých odborných společností:

 • Česká lékařská spoječnost j. E. Purkyně
 • Česká gynekologicko porodnická společnost
 • Sdružení soukromých gynekologů české republiky

Každoročně se zúčastňuji řady odborných školení a mezinárodních kongresů jak v ČR tak i v zahraničí.

Madeleine Albright, MUDr. Vladimír Mulač

tiskovka

image_05

MUDr. Veronika Lonková

 • r. 1998 ukončeno studium všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • od r.1999 pracuji jako sekundární lékařka v oboru gynekologie – porodnictví
 • r. 2003 atestace z oboru gynekologie – porodnictví
 • r.2005 licence k výkonu soukromé praxe
 • r.2006 specializovaná způsobilost
nurse1

Soňa Rybáčková

 • dosažené vzdělání v oboru všeobecná zdravotní sestra v roce 1982
 • 32 let praxe ve zdravotnictví
 • 13 let praxe v oboru gynekologie
 • v roce 2005 vydáno Ministerstvem zdravotnictví ČR osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu
 • odborné semináře a doškolovací kurzy v oboru gynekologie a všeobecném lékařství