logo
 • MUDr. Vladimír Mulač
  Havlíčkova 1732, 2.patro
  Beroun-Město, 266 01 Beroun
 • Telefon +420 734 421 222
 • Ochrana osobních údajů – GDPR – v naší ordinaci . Informace pro klientky

  V souvislosti s uvedením nařízení GDPR v platnost od 25. května t.r.  podávám našim klientkám následující informaci :

   

  Všechny tzv citlivé údaje – osobní data našich klientek jsou shromaždˇovány v naší ordinaci na základě platných zákonných norem a předpisů o poskytování zdravotní péče.  Data jsou uchovávána předepsaným způsobem a je zajištěna jejich nedostupnost nepovolaným osobám.

  Upozorňuji všechny klientky na nutnost prokazovat svoji totožnost osobním průkazem nebo průkazem zdravotní pojištovny při všech kontaktech v ordinaci, Platí to i pro vydávání receptů na všechny léky, včetně předpisů na antikoncepci.

  Není tedy nadále možné posílat pro recepty rodinné příslušníky nebo spolupracovnice ze zaměstnání. Totéž platí i pro vydávání zpráv o Vašem zdravotním stavu,  laboratorních nálezů a výsledků Vašich vyšetření pro jiné subjekty poskytující zdravotní péči.

  Vaše osobní údaje jsme neposkytovali a ani nadále nebudeme poskytovat druhým subjektům s vyjímkou subjektů poskytujících Vám zdravotní péči a to předepsanými způsoby.

  Za bezpečný a tudíž povolený  je považován písemný kontakt prostřednictvím České pošty.

  Je možné rovněž předávání zpráv prostřednictvím mailové pošty na adresu mailové schránky, kterou nám poskytnete. Pokud si tuto komunikaci budete přát, sdělte nám to při kontrole.

  Podávání jakýchkoliv informací prostřednictvím mobilních telefonů je vyloučeno pro nemožnost Vaší identifikace.

  Reagovat →

Vložte komentář

You must be logged in to post a comment.