logo
 • MUDr. Vladimír Mulač
  Havlíčkova 1732, 2.patro
  Beroun-Město, 266 01 Beroun
 • Telefon +420 734 421 222
 • Vaše otázky a odpovědi k očkování proti HPV virům. Mýty, pověry, desinformace..

  Zde budu odpovídat na Vaše nejčastejší otázky, týkající se vakcinace proti HPV virů. Budete-li mít jakékoli další dotazy k tématu očkování vakcinou SILGARD, neváhejte je připsat dolů pod článek.

  1) po dobu očkovacího schematu – 1., za 2 měsíce druhá, a za 4–6 měsíců 3. injekce (tedy po dobu až 8 měsíců) je nutno zachovat sex. abstinenci
  Odpověď: naprostý nesmysl, v žádném doporučení výrobce tento požadavek není uveden. Uvažujeme-li logicky, pak při v současnosti platném doporučení – očkovat do ca. 29 let věku – je možno těžko předpokládat u ženy v tomto věku tak dlouhou sexuální abstinenci. Krom toho bude v nepříliš vzdálené budoucnosti (na jaře 2009) zveřejněno rozšíření doporučeného věkového „limitu“ do 45 let věku. Zde to bude platit ještě více.

  2) Pokud již nejsem panna (měla jsem sex. partnera), nemá očkování smysl. 
  Odpověď: Naprostý nesmysl. Tato interpretace vychází z toho, že skutečně nejlepší by bylo očkování ukončit před zahájením sexuálního života. Protože ale nikde není řečeno, že při každém pohlavním styku se žena – dívka musí nakazit HPV viry a protože tomu také ve skutečnosti tak není, a dále ze stejných důvodů jako v bodě 1), není fakt zahájení sexuálního života před první aplikací vakciny důvodem proti její aplikaci.

  3) Vakcina je nová = neověřená, kdo ví, jak to bude do budoucna. 
  Odpověď: Vakcina se používá již druhý rok po celém světě, a před uvedením na trh byly oba druhy vakciny, které jsou na trhu k dispozici, několik let zkoušeny, jejich efekt na tvorbu protilátek a organismus očkovaného jedince zevrubně sledován, a tato sledování nadále pokračují. Těžko můžete předpokládat, že léčivý prostředek, který je povolen a v řadě států unie a v USA hrazen z pojištění, stejně jako například vakcina proti neštovicím, nebude přezkoumám a ověřen doslova ze všech stran. Například Australie hradí očkování plošně u dospívajících dívek. Možná může být argumentem i to, jak se k úhradě postavily naše zdravotní pojišťovny včetně VZP. Zkuste se zeptat na své pojišťovně na finanční příspěvky na toto očkování. V současné době všechny pojišťovny na toto očkování přispívají!

  4) Vakcina bude očkovaného chránit jen krátkou dobu. 
  Odpověď: Tento názor vychází z faktu, že žádná firma nemůže zveřejnit závěry výzkumů, které nejsou ukončené a dokonale dokumentovatelné. Vakcina je ale k dispozici relativně krátkou dobu, a říci, jak dlouho bude v organismu člověka přetrvávat po vakcinaci účinná hladina protilátek s konečnou platností prostě v současnosti nelze. Z dostupných údajů je ale téměř jisté, že pokud bude potřebné přeočkování (podobně jako je tomu například u očkování proti tetanu, kde to nikomu nepřipadá divné a je to dokonce víceméně povinně sledováno), nebude to jistě dříve než za 10 let. A již nyní víme, že po přeočkování je nastartována v organismu tzv. paměťová imunitní reakce, která vede k produkci protilátek v ještě větším množství, než tomu bylo po úvodní serii tří injekcí. To bylo nezvratně prokázáno v klinické studii pro vakcinu Silgard.

  5) Vakcina je drahá, nemůžeme si to dovolit.
  Odpověď: Ale můžete! Ohromující cena 3 dávek vakciny, se rovná ceně šesti nádrží benzinu pro moderní automobil. Jistota ochrany Vašeho dítěte za to jistě stojí. Zvolte místo mnohdy nesmyslných dárků k narozeninám nebo k Vánocům variantu investice do zdraví Vašeho dítěte.

  6) Nevíme, co vakcina v těle dívky vyvolá, je možné, že ji poškodí. Je to proti přírodě, proti všemu se očkovat nedá a nemá, tělo se má bránit samo. 
  Odpověď: Nesmysl. Tento téměř středověký názor zřejmě vychází ze zkušenosti s očkováním proti chřipce, kdy řada lidí po aplikaci vakciny prodělá onemocnění podobné chřipce. Vakcina proti virům působícím karcinom hrdla děložního je vyrobena na zcela jiném základě než běžné vakciny. Nejedná se o HPV viry ani o jejich oslabené varianty, nýbrž o jednu částici z virové struktury (navíc synteticky vyrobenou), která je v organismu schopna navodit tvorbu protilátek v imunitním systému.

  7) Vakcina může mít řadu nežádoucích vedlejších účinků. 
  Odpověď: Tento názor je důsledkem povinnosti výrobce uvést na příbalovém letáku u léku veškeré možné nežádoucí účinky léku – vakciny, k nimž může dojít. To platí pro všechny léky a zkuste se podívat na letáček u Acylpyrinu, který bez zaváhání použijete kdykoliv. Po jeho užití podle příbalové informace můžete okamžitě zemřít nejméně na 5 způsobů.
  V mé ordinaci bylo od prosince 2006 aplikováno několik set dávek vakciny Silgard, aniž bych zaregistroval jakýkoliv závažný nežádoucí vedlejší účinek, s vyjímkou ojedinělé přechodné citlivosti v místě vpichu, která je ostatně běžná po aplikaci většiny vakcin.

  8) Po dokončení vakcinace už nemusím chodit na gynekologické kontroly. 
  Odpověď: Musíte. Gynekologická preventivní kontrola je zaměřena nejen na vyhledávání podezřelých nálezů na čípku děložním, ale i na ostatních orgánech v oblasti pánve. Krom toho, na čípku děložním se vyskytují i jiné nádory, které jsou sice nepoměrně vzácnější, ale ohrožují Vás stejně.

  9) Očkovat se mají jen ženy. 
  Odpověď: Ideálním stavem by bylo, pokud by se podařilo naočkovat i všechny muže. Viry HPV přenášejí sexuálním stykem muži. Určité typy HPV virů mohou u nich způsobit karcinom penisu. Ale s ohledem na konstrukci pohlavních orgánů se na tento nepoměrně vzácnější nádor obvykle přijde včas a ve snáze léčitelné formě.

  10) Častý dotaz maminek mladých děvčat: musí dcera absolvovat gynekologické vyšetření před aplikací vakciny ?
  Odpověď: V žádném případě nemusí, nemusí se u gynekologa ani registrovat. Ale vzhledem k tomu, že jde o očkování proti gynekologickému nádorovému onemocnění se domnívám, že by je měl provádět gynekolog. Ten Vám poskytne všechny podrobné informace o mechanismu účinku vakciny i o možných projevech nádorových onemocnění čípku děložního. Po aplikaci vakciny dostanete očkovací průkaz a platební doklad pro Vaší zdravotní pojišťovnu. Všechny pojišťovny mladým dívkám přispívají ze svých preventivních programů na tuto vakcinaci, některé dokonce velmi podstatnými částkami (např. Metal Aliance až 4000 Kč).

  11) Dcera ještě neměla poprvé měsíčky, vakcina se prý má aplikovat až po nich.

  Odpověď: Vakcinace nemá s menstruací nic společného, aplikuje se od 9-ti let věku a v této době většina dívek ještě menses nemá.

  12) Vakcinace může ovlivnit účinek jiných očkování u dívek v dospívajícím věku. 
  Odpověď: To je pravda, ale platí to jen vyjímečně. Před zahájením očkovacího schematu se proto domluvte s gynekologem, předložte mu očkovací průkaz Vaší dcery, eventuelně konzultujte jejího pediatra, protože schema očkování mladých dívek se neustále rozšiřuje. Jednoznačně ale není pravda, že by jedno očkování, snižovalo efekt druhého.

  13) Očkovat se může prakticky kdykoliv, pokud je člověk zdráv. 
  Odpověď: Ano, vyjímkou je ale těhotenství, kdy je žena sice zdráva, ale vakcinace nesmí pokračovat, i kdyby bylo potřeba aplikovat jen jedinou dávku. Jinými slovy, je vhodné, aby byla očkována dívka, u níž s ohledem na věk gravidita nepřichází v úvahu, nebo dívka užívající některý z druhů spolehlivé antikoncepce.

  14) Hormonální antikoncepce ovlivňuje efekt vakcinace
  Odpověď: Nejsou k dispozici žádné důkazy o vlivu hormonální antikoncepce na efekt vakcinace.

  15) Co je to typizace HPV virů a jaký je její vztah k vakcinaci. 
  Odpověď: Pokud má žena v cytologickém stěru z hrdla děložního jasný nález svědčící pro infekci HPV viry, nemá čistě teoreticky smysl ji očkovat, protože vakcina neléčí již existující infekci. Vakcina pouze vyvolá tvorbu protilátek, které v povrchových vrstvách sliznice hrdla děložního vytvoří protilátkovou barieru znemožňující průnik virů do buněk sliznice hrdla děložního. HPV virů je ale celá velká skupina a jen několik typů je jich rizikových, vysoce rizikové jsou pouze dva. Prakticky je však možno provést tzv. hybridisační test, který stanoví přítomnost nebo nepřítomnost těchto tzv. high risk kmenů HPV virů na sliznici hrdla děložního u konkrétní ženy. V případě, že nejsou ve stěru známky přítomnosti high risk kmenů HPV virů, pak má vakcinace smysl vždy, i když ostatní viry této skupiny na sliznici jsou. Organismus si pak vytváří protilátky právě proti těmto rizikovým typům. Některé výzkumné práce dokonce naznačují, že očkování má léčebný význam i u žen s prokázanou infekcí rizikovými typy virů. 

  16) hybridisační test na viry je finančně náročný.
  Odpověď: Není. Test stanovující přítomnost vysoce rizikových skupin virů stojí
  pod 1000 Kč a je spolehlivý. Je pro pacientku zcela nenáročný a jeho provedení v ordinaci gynekologa se prakticky shoduje s technikou odběru cytologického stěru a je nebolestivé. Test ale nehradí zdravotní pojišťovny.

  l7) Obě vakciny, které jsou na trhu, jsou prý stejně účinné, distribuují se za stejnou cenu, očkovací schema je v podstatě stejné, tak podle čeho zvolit jednu nebo druhou?
  Odpověď: Vakciny Silgard a Cervarix se shodují v tom, že obě jsou určeny k navození tvorby protilátek proti dvěma nejrizikovějším) tzv. high risk ) typům virů. Vakcina Silgard navíc vede k imunitní reakci proti dalším dvěma typům HPV virů, způsobujícím výskyt tzv. kondylomat, velmi nepříjemných bradavičkovitých kožních projevů na zevním genitálu jak
  u žen, tak i u mužů. Ty se musí odstraňovat buď chirurgicky nebo poměrně obtížně místní aplikací léčivých látek. Velmi nepříjemné je dále i to, že se jejich výskyt často opakuje.
  Podle mého názoru a podle mých zkušeností s častostí výskytu právě těchto kožních onemocnění zejména u mladých lidí, je tedy použití vakciny Silgard pro pacienta výhodnější.

  18) Mně se nebezpečí karcinomu hrdla děložního netýká, nemáme „to“ v rodině. 
  Odpověď: Omyl z kategorie nejhorších. Jsou některé zhoubné nádory s rodinným, nebo alespoň v příbuzenstvu častějším výskytem. Karcinom čípku děložního je jediným nádorem,
  u nějž je nesporně prokázán vyvolávací moment, a to infekce humánními papilomaviry.
  Bez jejich vlivu nemůže vzniknout většina zhoubných nádorů hrdla děložního. Tedy přímý vliv dědičných faktorů je minimální nebo žádný.
  Co je nutno vědět, abyste si uvědomila, že se Vás „to“ týká, je častost tohoto onemocnění. Jde o po karcinomu prsu druhý nejčastěji se vyskytující zhoubný nádor v ženské populaci.
  V Evropě jím onemocní ročně 50 000 žen mezi 30 až 50 lety věku, celých 25 000 na toto onemocnění umírá. Za jediný rok !!!
  V České republice onemocní 1000 a zemře 500 žen. Na počet žen se to může zdát malé číslo.
  Ale to platí je do té doby, kdy se třeba jen počáteční fáze tohoto onemocnění netýká právě Vás, nebo někoho z Vašich blízkých. Všechny tyto tragedie jsou přitom zcela zbytečné, když si uvědomíte, jak snadno je možno jim zabránit očkováním. Riziko infekce HPV viry je přitom obrovské, uvádí se, že se týká až 85% populace!

  19) Celou částku je nutno uhradit ihned při první dávce vakciny. 
  Odpověď: to je otázka dohody s aplikujícím lékařem, v mé ordinaci se hradí každá dávka vakciny zvlášť, při její aplikaci.

  20) Všechny dávky si koupím v lékárně a postupně přinesu k podání. 
  Odpověď: v zásadě je to možné, nicméně vakcinu je nutno skladovat při stabilní teplotě
  2 – 8 stupňů Celsia a proto je vhodné odebírat jednotlivé dávky od aplikujícího lékaře, u něhož je zaručeno skladování za odpovídajících podmínek. I pokud si dávku sama vyzvednete v lékárně, je nutno před jejím podáním dodržet uvedené teplotní podmínky.

  Reagovat →

Vložte komentář

You must be logged in to post a comment.